Fiilimsilerin (Eylemsilerin) Tanımı ve Genel Özellikleri

Fiil anlamı taşıyan ancak kişi ve kip çekimleri olmayan; cümlede ad, sıfat ya da zarf olarak görev yapan sözcüklere fiilimsi (eylemsi) denir.

Özellikleri:

  • Eylem (fiil)lerden türetilir; eylem anlamını yitirmediklerinden mastar eki (-mek, -mak) alabilirler.
  • Olumsuzluk eki (-me, -ma) alabilirler.
  • Türetildikleri eylemin çatı özelliğini aynen devam ettirirler.
  • Yarım yargı bildirir, yan cümlecikte yüklem olurlar. Yan cümlecikte özne, tümleç gibi öğeler bulunabilir. Geçişli olan eylemsiler nesne de alabilirler.
  • Kip ve kişi çekimleri yoktur. Fiile değil, isme ait çekim eklerini alırlar.
  • Cümlede ad soylu sözcük (ad-sıfat-zarf) gibi görev yaparlar.

Fiilimsiler (eylemsiler) üçe ayrılır:

  • İsim Fiiller (Mastarlar)
  • Sıfat Fiiller (Ortaçlar)
  • Zarf Fiiller (Bağ Fiiller – Ulaçlar)

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI