İletişim Çalışma Kağıdı - 1

 • "Elma" sözcüğü ancak harfler "e-l-m-a" şeklinde sırala­nırsa istediğimiz nesneyi anlatır. Buna dilde ……………………..denir.
 • …………………….. gerçekleştirilen iletişim diğerlerinden üs­tündür.
 • …………………….. iletinin gönderilme şeklidir, iletiler ki­mi zaman sözlü kimi zaman da yazılı olarak gönderilir­ler.
 • …………………….. kendi dışında bir başka şeyi göste­ren, düşündüren, onun yerini alabilen nesne, görünüş ve olgudur.
 • ……………………..ler gerçek anlamlarının üstünde anlam yüklenmiş ve bir toplumun, bir kültürün; kimi zaman da bütün dünyanın üzerinde uzlaşmaya vardığı gösterge­lerdir. Karmca çalışkanlığın, zeytin dalı ve güvercin ba­rışın, bayrak bağımsızlığın, terazi adaletin ……………………..sidir.
 • Alma'nın elma, şol'un şu, kanı'nın hani olması yani, söylenişlerinin değişmesine dil göstergelerinde …………………….. denir.
 • Bir iletişimde alıcının iletiyi değerlendirip geri bildirme­sine …………………….. denir.
 • Bulutların kararması…………………….. bir göster­gedir.
 • Dille gerçekleşen iletişimde kullandığımız sözcüklere …………………….. denir.
 • Göstergeler dil göstergeleri ve  ……………………..göstergeler olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Göstergeleri inceleyen, sınıflandıran bilim dalına ……………………..  denmektedir.
 • Her gösterge ……………………..ve gösterilenden olu­şur. Bunlar birbirinden ayrılmaz öğelerdir.
 • Her türlü bilgi, duygu, düşünce ve işaretin aktarılması ve anlamlandırılması sürecine …………………….. de­nir.
 • İletişimde gönderici, alıcı ve …………………….. olmak üze­re üç temel öge vardır.
 • Sitelerin etrafının duvarlarla çevrili olması güvenli ol­duğunu gösterir. Yani bu durum …………………….. bir göstergedir.

İletişim çalışma kağıdı ve cevaplarını aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI