Fiil tabanına "-me" (-ma) çekim eki getirilerek anlam olumsuza dönüştürülür. Diğer çekim ekleri hatta mastar eki olumsuzluk ekinden sonra kullanılır.

Örnekler:

  • gel-mek --> gel-me-mek
  • gel-di --> gel-me-di              
  • gel-iyor --> gel-mi-yor           
  • gel-ir --> gel-mez
  • oku-mak --> oku-ma-mak   
  • oku-muş --> oku-ma-mış      
  • oku-sa --> oku-ma-sa
  • görün-meli-sin --> görün-me-meli-sin
YUKARI