Zarfların Cümledeki Görevleri

Temel yüklem görevindeki eyleme (fiile) bağlı olarak kullanılan zarflar cümlenin zarf tümleci olurlar:

ÖRNEKLER:

  • Azıcık daha ye.
  • Aşağı indi.
  • Askerden döndüğünün ertesi günü işe başladı. (Zarf öbeği, zaman zarfı anla­mıyla zarf tümleci olmuştur.)
  • Elbette olur ev yıkanın hanesi viran.
  • Kapıyı öfkeyle çarptı. ("Öfke ile" edat öbeği durum zarfı ve zarf tümlecidir; çünkü "Nasıl?" sorusunun cevabıdır.)

Fiilimsilere, sıfatlara ve zarflara bağlı görev yapan zarflar, temel cümlede ayrıca

öge olmaz:

ÖRNEKLER:

  • Pek güzel anlaşıyorlar. ("Pek güzel" zarf tümlecidir. Ancak asıl tümleç olan "gü­zel" zarfıdır. "Pek" onunla öbekleşmiş, birlikte tümleç görevi üstlenmişlerdir.)
  • Oldukça marifetli bir kızı vardı. ("Oldukça" zarfı "marifetli" sıfatının zarfıdır, altı çizili öbek, sıfat tamlaması cümlenin öznesi olmuştur.)

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI