1.   Okuduğumuz bu şiirde Cahit Sıtkı'nın anlatım tarzı hemen dikkat çekiyor. Hemen her dizede sanatçının benzetmelerinin izlerini görmek mümkün. İnsan, usta şairin şiirlerini anımsamadan edemiyor. Bazı dizelerde ise Servet-i Fünun şiirinin etkileri seziliyor.  Genç sanatçının şiirlerini okuyanlar gelecekte başarılı ola­cağı konusunda ümitleniyor.

Bu parçada kaç zincirleme isim tamlaması kul­lanılmıştır?

A) 2             B) 3             C) 4             D) 5             E) 6

2.   Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarından hangisinde tamlayan ile tamlanan yer değiştir­miştir?

A)    Küçüğün arzusu büyüyünce doktor olmaktı.

B)    O çocuk biliyor muymuş hepsini bunların?

C)     Uzun kış gecelerinde yaşlılar masal anlatırdı.

D)    Yaşlı kadının yüzüne, ayrılık acısıçökmüştü.

E)    Kendisine çevrilen gözler, dost bakışlarla bakmı­yordu.

Tamlamalar testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Ek Dosyaları İndir
YUKARI