1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden  farklıdır?

A)    Gerçekleri sıradan cümleler söyler bize.

B)    büyük cümleler de bize yalanları söyler.

C)     Bu tek cümleyle kuşun kırık kanatları değer size

D)    Çehov, Martı piyesinde ünlü bir yazara âşık olan genç kızı anlatır.

E)    Taşralı öğretmen için bu sene kış erken  gelmiştir.

2.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilden türemiş bir sıfattır?

A)    Uysal bir sarı kedi gibi sokuluyor

B)    Sarı samur saçlarını geriye atar

C)     Hayali bir aşkın hayali parlar gözlerinde

D)    Altın nakışlı Kubbealtı'na gömülür Cem.

E)    Büründüm korkuyla telli ipek kaftana

Sıfatlar testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Ek Dosyaları İndir
YUKARI