Anlatım Teknikleri Testi - 2

1.   Günlükler daha çok içe dönüktür. Yazarın kişisel yanlarını, kişiliğinin kıvrımlarını içerir. Anılar ise dışa dönüktür. Yazar kendini anlatırken başkalarıyla ilişkilerine, onlarla yaşadıklarına da yer verir. Sınırlar ilişkide olduğu, bir şeyler paylaştığı insan sayısına göre genişler. Günlüklerde ben merkezli değerlendirmeler yer alır. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?

A)    Öykülemeye

B)    Karşılaştırmaya

C)     Betimlemeye

D)    Tartışmaya

E)    Açıklamaya

2.   Okulumuzda üniversite öğrenimine yeni bir sistem getirdik. Bölümleri ilk iki yıl için genel hatlarıyla ayırdık. Her bölümde ilk iki yıl ortak olan temel bilimleri öğretmenin yanında genel kültür ağırlıklı dersleri vermeyi düşünüyoruz. Sonraki üç yıl ise branşlara ayrılacak ve herkes kendi alanının bilgisini öğrenecektir. Mühendislerimiz, sosyal bilimcilerimiz ikinci yılın sonunda alanlarını belirleyecek ve branş derslerini almaya başlayacaklardır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A)    Açıklama  

B)    Öyküleme  

C)     Betimleme  

D)    Tartışma  

E)    Karşılaştırma

Anlatım teknikleri testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI