Anlatım Teknikleri Testi - 1

1.   Ömer Seyfettin'in bugüne değin canlı, etkin kalışının ne­deni, konularını yaşamın gerçeklerinden alışından, olay hikayecisi oluşundan; arı, yalın, halkın çok iyi anlayacağı bir dille yazışındandır. İttihat ve Terakki'nin ünlü doktoru hikâyelerinden yakınırken ayağını kaldırıp tabanı delik ayakkabısını gösterince: "Ah cancağızım, herifin siyasi namusu ayağının altında." der. Yaşamla bu kadar iç içe olan bu öykücü bu gerçek olayı ve söylemi ustaca öyküle­rine taşır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?

A)    Kanıtlayıcı anlatım - örnekleme

B)     Öyküleyici anlatım - tanık gösterme

C)     Tartışmacı anlatım - tanımlama

D)    Epik anlatım - alıntı yapma

E)     Düşsel anlatım - somutlama

2.   Tatil günleri bizim evin bahçesine bütün komşu çocukları toplanırlardı. Akşama kadar birlikte oynardık. Arkamızdaki evlerin sahibi Hacı Budaklar'ın benim kadar bir çocukları vardı ki en çok adı hoşuma giderdi: Mistik. Bütün çocuk­ları güreşte yenerdi. Yazlan büyük bir deste söğüt dalı ge­tirir; bu dallardan atlar yapar, cirit oynar, yarışa çıkardık. Yarışta da hepimizi geçerdi. Onu hiçbirimiz tutamazdık. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisi­dir?

A)    Betimleyici anlatım                   

B)    Öyküleyici anlatım

C)     Tartışmacı anlatım                   

D)    Açıklayıcı anlatım

E)    Söyleşmeye dayalı anlatım

 

Anlatım teknikleri testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI