Orta Türkçe (Harezm Türkçesi)

Karahanlı Türkçesine dayanan bu dönem XII. ve XIV. yüzyılları kapsar. Hazar Deni­zi ve Aral Gölüçevresinde, Batı Türkistan'da kullanılmıştır. Harezm Türkçesi Çağatay, Oğuz ve Kıpçak kollarının oluşmasında etkilidir. Bu dönemin en önemli ürünü 1358'de Kerderli Mahmut'un yazdığı Nehcü'l Feradis'tir. Eser büyük ölçüde mensurdur ve dini bir konusu vardır. "Cennetlerin Açık Yo­lu" anlamına gelmektedir.

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI