Diller ortak gramer özeliklerine göre tek heceli (yalınlayan), eklemeli (bitişken) ve çekimli (bükümlü) olmak üzere üçe ayrılır.

  • 1-Tek Heceli (Yalınlayan) Diller: Çince, Tibetçe, Vietnam dili, Endonezya dili, ki­mi Himalaya ve Afrika dilleri tek heceli dillerdir. Bu dillerde; Tüm sözcükler tek hecelidir. Sözcükler ek almaz ve çekime girmez. Sözcük türetilmez. Bunun yerine aynı biçimi koruyan sözcükler cümlede farklı yerlerde kullanılır, sözcükler birleştirilir ya da vurgu ve tonlama farkıyla yeni an­lam ve görevler kazanır. Tek heceli sözcük sayısı sınırlı olduğundan bir sözcük çok sayıda anlama sa­hiptir.
  • 2-Eklemeli (Bitişken) Diller: Türkçe, Japonca, Macarca, Korece, Fince, Moğol­ca, Tunguzca eklemeli dillerdir. Bu dillerde; Tek ve çok heceli sözcükler ve bunlara getirilen farklı görevlerdeki ekler vardır. Ekler, sözcüklerin başına ya da sonuna gelir. Ekler, anlam veya görev değişikliği oluşturur. Sözcüklere ek getirildiğinde kökte ses değişikliği olmaz.
  • 3-Çekimli (Bükümlü) Diller: Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca yapısal olarak bu gruptadır. Bu dillerde; Tek ve çok heceli kökler ve bunlara getirilen çeşitli görevlerdeki ekler vardır.Sözcükler türetilir veya çekimlenirken kökte ünlü değişimi olur; fakat ünsüzler korunur.Bu gruptaki kimi dillerde kök, çekime girdiğinde tamamen farklılaşabilir (İngilizcedeki "see, saw, seen" eylemi gibi).
NOT

Türkçe, sondan eklemeli bir dildir.

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI