Bir cümleyi, yazıyı, paragrafı, sözü oluşturan her sözcük bir "dil göstergesi”dir. İle­tişimin "dil" ile yapıldığı durumlarda dil göstergelerini bilmek çok önemlidir. Bunların bilinmemesi durumunda iletişim eksik gerçekleşir ya da gerçekleşmeyebilir.

Örneğin bir Fransız turistin yanımıza gelip "Je vois aller ici..." diyerek bizimle ko­nuşmaya başladığını düşünelim. Fransızca bilmeyen bir kişi bu cümledeki dil gös­tergelerini anlamayacağı için iletişim dil yoluyla gerçekleşmez. Ancak Fransızca bi­len bir kişi bu göstergelerin "Buradan gitmek istiyorum..." anlamına geldiğini bilir.

"Gönderge", "gösterilen" ve "gösteren" kavramları özellikle dil göstergeleri, yani sözcükler için kullanılır:

"ağaç" varlığı ya da nesnesi: gönderge

"a.ğ.a.ç" ses toplulğu, ses imgesi ya da yazı: gösteren

"ağaç" kavramı: gösterilen

NOT: Bütün gösterge dizgelerinin yapısını inceleyen bilim dalına göstergebilim (semiyoloji, semiyotik) adı verilir.

UYGULAMA: Bir okuyucu, günlük bir gazetede "Ünlü sanatçı, kimsesiz çocuklar için yardım kon­seri düzenliyor." haberini okumuştur. Buna göre iletişimde görev alan unsurları belirleyiniz.

  • Gönderici:  
  • Alıcı:
  • İleti:
  • Kanal:
  • Kod:
  • Gönderge:
  • Gösterge:                                               
  • Gösteren:
  • Gösterilen:   
  • Bağlam:

Bu kategoriden diğerleri:

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI