İletişimin temelinde "ileti" vardır. Bir "bağlam"da aktarılan ileti, bir "gönderici" ve "alı­cı" tarafından iletişime dönüştürülür. "Şifre (kod)" aracılığıyla iletiler "kanal"a, ora­dan da alıcıya ulaştırılır. Sonunda alıcıdan kaynağa bir geri bildirim (dönüt) söz konusu olur.

 • İleti (Mesaj): Söz, yazı veya davranış yoluyla alıcıya aktarılan bilgi, duygu ve­ya düşüncedir, iletilerin ulaştırılması ve alınması iletişimi ortaya çıkarır.
 • Gönderici: İletiyi aktaran, iletinin kaynağı olan kişidir. Mektup yazan bir kişi; iletiyi, mektubu yazdığı kişiye aktarmaktadır; yani "gönderici" durumundadır.
 • Alıcı: İletinin sunulduğu, iletiyi alan kişidir. Müzik de bir iletişim şeklidir. Müzik dinleyen kişi, iletileri alan bir "alıcı" durumundadır.
 • Kanal (Araç): İleti için kullanılan somut araçlara "kanal" adı verilir. Gazete, kitap, bilgisayar, not kâğıdı, ses titreşimleri birer kanaldır. Kitap ve bilgisayar; eğitim,kültür hayatımızın vazgeçilrnez kanallarındandır.
 • Kod (Şifre): İletinin aktarılması için kullanılan şifreleme sistemine "kod" adı ve­rilir. Harfler, sözcükler, müzik notaları birer koddur. Kodun geçerli olabilmesi için, hem göndericinin hem de alıcının bu kodları bilmesi ve anlaması gerekir.
 • Bağlam: Herhangi bir olguda olay, durum ve ilişkilerin bağlantısı demektir. Sö­zün söylendiği zaman; o sözden önce ve sonra konuşulanlar; kişinin o andaki psikolojik, ekonomik, sosyal vb. durumu, iletişimin meydana geldiği ortam bağ­lamı etkiler.
 • Dönüt (Geri bildirim): Gönderecinin iletisine alıcının gösterdiği olumlu ya da olumsuz tepkidir.

UYGULAMA-1: Ankara'da yaşayan Dilek Hanım'ın oğlu Yakup, Eskişehir'de üniversiteyi kazanmış­tır ve tek başına bir eve yerleşmiştir. Dilek Hanım, ev böreğini çok seven; fakat yap­mayı bilmeyen oğluna ara sıra bir kolinin içinde börek göndermekte ve "Afiyet olsun oğlum." veya "Sağlığına dikkat et." gibi notlar eklemektedir. Bu parçaya göre ileti, gönderici ve alıcıyı belirleyiniz.

 • İleti:
 • Gönderici:  
 • Alıcı:

UYGULAMA-2: İMKB'de çalışan Tolga, borsadaki puanların düştüğünü ya da yükseldiğini arkada­şına, aralarında kullandıklarıçeşitli jestlerle ifade etmektedir.  Bu parçadaki ileti, gönderici, alıcı ve kod kavramlarını belirleyerek aşağıda verilen boşluğa yazınız:

 • İleti:
 • Gönderici:    
 • Alıcı:
 • Kod:

Bu kategoriden diğerleri:

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI