İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi - 5

1.   Aşağıdakilerin hangisinde bir kavramla ilgili açıkla­ma yanlıştır?

A)    Koşuk: islam öncesi Türk edebiyatında kahraman­lık, aşk ve doğa konularının işlendiği şiirlerdir.

B)    Sav: Ölen birinin ardından düzenlenen, onun kah­ramanlıklarının anlatıldığı tören.

C)     Sığır: Eski Türklerde kutsal av törenleri.

D)    Sagu: Ölenlerin yiğitlik, iyilik ve yararlılıklarının dile getirildiği şiir.

E)    Şaman: Eski Türklerde dini törenleri idare eden kişi.

2.   (I) Göçebe yaşantısı sürdüren Türk boylarının yaşam biçimlerinin izleri, İslam öncesi Türk edebiyatında eserlere de yansır. (II) Doğa ve hayvan sevgisi, binici­lik, ata bağlılık bu dönem ürünlerinde işlenen konular arasındadır. (III) Yabancı etkilerden büyük ölçüde uzak olan bu edebiyat öz ve biçim yönünden ulusal nitelikler taşır. (IV) Ürünlerinin sözlü olduğu İslam öncesi Türk edebiyatı dini törenlerden doğmuş, zamanla dini yönünü yitirmiştir. (V) Adlarına "âşık" da denilen halk şairleri, Türk boyları arasında dolaşıp şiir­lerini çalıp söylerlerdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir
YUKARI