İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi - 4

1.   (I) Eski Türk boylarında dini inanış, totemci bir gele­neğe dayanırdı. (II) Bu gelenekte "sığır, şölen, yuğ" gibi törenler önemli bir yer tutardı. (III) Törenleri değşik boylarda şaman, oyun, kam gibi toplumda saygın­lığı olan kişiler yönlendirirdi. (IV) Bu kişiler şiir söyle­yen, halka tasavvufu anlatan Türk ozanlarıydı. (V) Tö­renlerde şiirleri "kopuz" adı verilen saz eşliğinde çalıp söylerlerdi.

Bu  parçadaki  numaralanmış cümlelerin  hangi­sinde yer alan bilgi yanlıştır?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2.   İslamiyet öncesi Türk destanları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Yazılı metinleri tam olarak elde değildir.

B)    Dini konular, ağırlıklı olarak işlenmiştir.

C)     Saka, Hun, Göktürk ve Uygur destanları olarak dört grupta toplanır.

D)    Türk ulusunun  nasıl türediği  işlenen  konular arasındadır.

E)    Olağanüstüözelliklere sahip kahramanlar vardır.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir
YUKARI