İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi - 3

1.   Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının "yazılı edebiyat" dönemine ait bir özellik değildir?

A)    Bu dönemin en önemli ürünü Göktürk Kitabeleri'dir.

B)    Bu dönemde koşuk, sagu, sav gibi türlerde ürünler verilmiştir.

C)     Göktürk ve Uygur olmak üzere iki tür alfabe kullanılmıştır.

D)    Bu dönemdeki Uygur yazıtlarının birçoğu Budizm ile ilgili dinsel metinlerdir.

E)    Yenisey Kitabeleri de bu dönemin yazılı ürünlerindendir.

2.   Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi döneme ait türler bir arada verilmiştir?

A)    Koşma – Varsağı – Ağıt – Destan

B)    Koşuk – Sagu – Destan – Sav

C)     Koşuk – Ağıt – Sav – Destan

D)    Koşma- Semai – Sagu – Sav

E)    Koşuk – Semai – Varsağı – Ağıt

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir
YUKARI