İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi - 2

1.   Divan-ı Hikmet'le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.

B)    İbadet, cennet, cehennem gibi dini konular ve tasavvuf işlenmiştir.

C)     Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

D)    Lirizmden uzak kuru ve didaktik bir üslubu vardır.

E)    Mesnevi nazım biçimiyle yazılmıştır.

2.   (I) "Mutluluk veren bilgi" anlamına gelen "Divanü Lügati't-Türk", yazıldığı dönemdeki Türk lehçeleri hakkında bilgiler içerir. (II) Eserin hazırlayıcısı olan Kaşgarlı Mahmut, kitabını 1072'de bitirmiştir. (III) Bu kitap Türkçenin ilk sözlüğü ve dilbilgisi kitabı olarak kabul edilir. (IV) Yazar, eserinde Türkçenin Arapçayla boy ölçüşebilecek güçte ve zenginlikte olduğunu göstermek istemiştir. (V) Sözlüğüne aldığı her sözcüğüönce anlamlandırmış, sonra o sözcüğün kul­lanımına örnek vermiştir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Divanü Lügati't-Türk'le ilgili verilen bilgi yanlıştır?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir
YUKARI