Divan Edebiyatı Testi - 5

1.   Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının be­lirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)    Toplumsal tabakalaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve daha çok üst tabakaya yönel­miştir.

B)    Kullanılan nazım birimi beyit, ölçü ise aruzdur.

C)     Söz sanatlarına ve söz oyunlarına bolca yer ve­rilmiştir.

D)    Arap ve Fars edebiyatından alınan nazım biçim­leri kullanılmıştır.

E)    Divan şairlerinin şiirlerini bir araya getirdikleri ki­taba "Cönk" adı verilir.

2.   Vuslat sizin diyarda âdet değil midir? Bu dizede, Divan edebiyatının ortak konuların­dan hangisi işlenmiştir?

A)    Aşk acısından duyulan mutluluk

B)    Sevgiliye duyulan özlem

C)     Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı

D)    Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için Allah'a yalvarma

E)    Aşk derdine derman bulunmayışı

Divan edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI