Divan Edebiyatı Testi - 4

1.   Türk-İslam dünyasının en büyük mutasavvıf şairi olmasının yanında büyük bir bilgin ve düşünürdür. Ölümü, yeniden doğuş günü olarak kabul eder. Bu yüzden ölüm gününe, düğün günü veya gelin gecesi anlamına gelen “Şeb-i Arûs” der. Yaşadığı dönemde Türkçenin ileri bir şiir dili olamadığına üzülmüştür. Farsça olarak yazdığı Mesnevisi geniş etki uyandırmış bir yapıttır. Türkçeyle yazdığı kıtalar da vardır. Şiirlerini çoğunlukla sema ederken, coşkuyla söylemiştir, insan sevgisini temel alan düşünsel yönüyle dünya ölçeğinde ün kazanmış ve etkili olmuştur. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mevlâna   

B)    Yunus Emre

C)     Karacaoğlan        

D)    Kaygusuz Abdal

E)    Kadı Burhanettin

2.   Fatih Sultan Mehmet ile aynı dönemde yaşamıştır. Aynı zamanda bir devlet adamıdır. Türkçeye son derece hâkimdir. Dizeleri 16. yüzyıl Divan şiirinin mükemmel olacağını müjdeler. Sanatçı, nazirecilik denen, beğenilen şiirlere benzer şiir yazma sanatını son derece geliştirmiş, kendinden sonrakilere bunu bir sanat olarak bırakmıştır. Ayrıca şiir içinde, yaşadığı olayların tarihlerini “Ebced Hesabı” denen bir yöntemle ifade etmesi, onun tarih düşürme işini bir sanat haline getirdiğini de gösterir. Elimizde bulunan tek eseri Divan’ı dır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kadı Burhanettin

B)    Ahmet Paşa

C)     Şeyhülislam Yahya

D)    Leskofçalı Galip

E)    Taşlıcalı Yahya

Divan edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI