Divan Edebiyatı Testi - 3

1.   Divan şiiriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Nazım birimi genellikle beyittir.

B)    Bütün güzelliği değil, parça güzelliği önemlidir.

C)     Şiirin konusu, son beyitten anlaşılabilir.

D)    "Mazmun" adı verilen kalıplaşmış sözler kullanılır.

E)    Söz  sanatlarına  ve  sözcük  oyunlarına  aşırı düşkünlük vardır.

2.   Bu nazım biçimini Divan edebiyatına Türkler kazandır­mıştır; Halk edebiyatındaki maninin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Tek dörtlükten oluşur; uyak düzeni aaxa biçi­mindedir. Aruz ölçüsünün bir tek kalıbıyla yazılır. Kadı Burhanettin ve Seyyid Nesimi bu türde şiirleri olan sanatçılardır. Bu parçada tanıtılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Rubai                                                      

B)    Şarkı

C)     Mesnevi                                                   

D)    Tevhit

E)    Tuyuğ

Divan edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI