Divan Edebiyatı Testi - 2

1.   Divan edebiyatında didaktik şiirin en büyük ustasıdır. Şiirlerinde lirizmden çok düşünce vardır. Şiirlerinde atasözlerinden de yararlanan şair düzgün ve akıcı bir dil kullanmıştır. Oğluna öğütler verip deneyimlerini anlattığı bir mesnevisi vardır. “Hayrabat” adlı eser ise şairin diğer mesnevisidir. Bunun yanında “Tuhfetü’l Harameyn” ve “Surname” adlı iki eseri daha vardır. Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Nefi  

B)    Nabi  

C)     Bağdatlı Ruhi  

D)    Ahmet Paşa  

E)    Necati

2.   15. yüzyılda konuşma diline yakın bir yazı diliyle mensur eserler yazmıştır. ---’nin eser verdiği dönemde diğer dillerden yapılan tercümeler bile ağır bir dille yapılıyordu. Sanatçı, bu nedenle II. Murat’ın emriyle Kabusname adlı eseri yeniden tercüme etmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Mercimek Ahmet

B)    Âşık Paşa

C)     Şeyhi      

D)    Sinan Paşa

E)    Süleyman Çelebi

Divan edebiyatı testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI