• Meddah, öykü anlatan kişiye verilen addır.
  • Seyirlik halk oyunlarının belirgin özelliklerini taşıyan meddahlık, öykülere anla­tıcının becerisini, taklit yeteneğini katmasıyla gösteri sanatına dönüşür.
  • Meddah, gösteriye başlarken kimsenin alınmaması gerektiğini özellikle vurgu­lar.
  • Meddah, usta-çırak ilişkisi içinde öğrendiği öyküleri kendinden de bir şeyler ka­tarak değiştirir, oyun şekli de ustasından öğrendiğinin aynı değildir.
  • Anlatılan öyküler olağanüstülüklerden uzak, gerçeğe yakın öykülerdir.
  • Meddah, konuşma dilini kullanır, bu arada ağız taklitlerine de başvurur.
  • Arap ve İran öykücülerinin konularını kendince değiştirerek anlattığı da olur.
  • Meddahlık, kentlerde kıraathanelerde oluşur.
  • Kıraathanenin yüksekçe bir yeri­ne çıkan meddah, öyküsünü anlatırken (oyunlaştırırken) büyükçe bir mendil, oturak ve bir sopayı araç olarak kullanır.
  • Günümüz stand-up'çıları aslında çağdaş meddahlık yapmaktadır. Çünkü Batı'daki stand-up'çılar, bir program arasında beş on dakikalık gösteri yapar ve sahneden çekilirken, bizdeki oyuncu (çağdaş meddah) birkaç saatlik bir göste­ri sunar.
YUKARI