Ermiş kabul edilen kişilerin hayat hikâyelerinin olağanüstü öğelerle bezenmiş anla­tılarına velayetnâme (vilayetnâme) denir.

Halk tarafından tanınan, ünlü kişilerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı mensur anlatı­lara da menakıpnâme denir. Birinde dinî özellikleri dolayısıyla olağanüstü ya da ola­ğandışı özellikler varken; diğerinde hem dinî nitelik yoktur, hem de olağanüstülük­ler pek fazla değildir.

Bunların dışında dinî hikayelerle birlikte kahramanlıkların anlatıldığı mensur eserler de vardır: Hayber Kalesi ve Hz Ali, Hamzanâme, Saltuknâme gibi eserlerin yanın­da siyerler de önemli yer tutar.

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI