Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi - 5

1.   Deneme öğütlerin, anıların dile gelişi değildir. Öğreticiliği bilimsel yazıların özelliğinden uzaktır. Söyleşip dertleşme ya da bir yolculuğa çıkma havası içinde anlatılır ele alınan konu. Anlatım biçimi yazarın içtenliğini sergiler. Yazarın kaygıları, yaşamdan, izlenimlerinden örneklemeleri bir zenginlik katar denemeye. Okurun istediği yerde katılımını ve itirazını sağlar. Bu parçada denemeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)    Öğüt vermek için kullanılan bir yazı türü olmadığına

B)    Denemenin, yazarın samimi tavrını ortaya koyduğuna

C)     Okura söz hakkı tanıyan bir yazı olduğuna

D)    İçinde öğretici unsurların bulunması gerektiğine

E)    Bilimsel yazılardan farklı olduğuna

2.   Bazı kitaplardan insan yalnız zevk alır. Bazılarını olduğu gibi yutar. Bazılarını geveler ve hazmeder. Bazı kitaplardan yalnız birtakım parçalar okunur. Bazıları baştan başa ama inceden inceye anlaşılmadan, bazıları ise dikkat ve itina ile okunur. Bazı kitaplar da vardır, insan başkalarının onlardan çıkardıkları parçaları okur. Bu, ancak kitabın değeri ve konunun önemi az olduğunda yapılır. Başkasının süzgecinden geçmiş kitaplar yavan olur. Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisine yer verilmemiştir?

A)    Bazı kitaplar sonuna kadar ve büyük bir dikkatle okunur.

B)    Kitaplar zevkli ise bütün ayrıntılarına dikkat edilerek okunur.

C)     Bazı kitaplar yalnız zevk almak için okunur.

D)    Kitaplar bazen tümüyle ama anlaşılmadan okunur.

E)    Kitap değersizse sadece başkalarının çıkardığı bölümler okunur.

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI