Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi - 4

1.   Dil, değişir; bugünün İstanbulluları elbette geçen yüzyılın başındaki insanlar gibi Türkçe konuşacak değil. Ama Ankara ve hatta İzmir’de duyulan Türkçeyi de İstanbul’da duyamaz olduk. Hemen, İstanbul’un dört tarafını dolduran taşralılardan şikâyet etmeliyim. Onların İstanbul’un Türkçesini etkileyecek güçte olmadığı belli. Türkçeyi bozan garip radyo istasyonları, incelikli konuşmayı bilmeyen televizyon spikerleri ve yabancı dizilerin yanlış çevirileridir. Bence yayın konusunda ceza verilecekse, dil için verilmeli. Türkçenin yanlış kullanılması engellenmelidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamıştır?

A)    İstanbul Türkçesinin bozulma nedeni

B)    İstanbul Türkçesinin toplum için önemi

C)     Dışarıdan gelenlerin üzerindeki etkisi

D)    Türkçenin korunması için alınacak önlem

E)    İletişim araçlarında kullanılan dilin niteliği

2.   Dilin ne pahasına olursa olsun durulmasını, yabancı dillerden gelen kelimelerin dilden atılmasını isterdi. En büyük erdemi birçok tehlikeye, karşı çıkmalara karşın tuttuğu yoldan dönmemesiydi. İnancına içten bağlı olduğu için bütün gücünü dilin arınmasına vermiş, konuşma diliyle yazı dili arasındaki bölmeyi yıkmış, Türkçenin kendi yağıyla kavrulmasının yollarını aramıştı. Bu arayış sonucunda dile damgasını vurmuş, bir kuşağı dil konusunda yönlendirmeyi başarmıştı. Yukarıdaki parçada sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A)    Engellemelere rağmen çizgisini terk etmediğine,

B)    Konuşma diliyle yazı dilini birbirine yaklaştırdığına,

C)     Dili önemli ölçüde etkilediğine,

D)    Düşüncelerini anlaşılır bir dille anlattığına

E)    Türkçenin kendi kendine yetmesi için uğraştığına,

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI