Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi - 2

1.   Gençliğinde içinden taşan yaratma gücünü, takma isimlerle ucuz romanlar yazarak boşa harcadı. Daha sonra yazdığı romanlara ise önem verdi ve para kazanmak için uğraştı. Ticaret onun için yazarlıktan daha çekici görünüyordu. Kazanacağı parayla kendine yeni bir kimlik alacak, utandığı geçmişinden kurtulacaktı. Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Gençliğinde yazma yeteneğini değerlendiremediği

B)    Yazarlık yeteneği sayesinde zengin olduğu

C)     Para kazanmak amacıyla yazdığı

D)    Geçmişinden utandığı ve kurtulmak istediği

E)    Romanlardan kazandığı parayla eski kimliğinden kurtulmak istediği

2.   Zamanla zenginleşmiş bir köylünün oğlu olduğu için hep utanmış, bu utancı neredeyse ruhsal bir hastalığa dönüşmüş, kendisini de kendi roman kahramanlarından biri gibi yeniden şekillendirebileceğine inanarak, kendine yalan bir geçmiş yaratmış, köylülüğünü saklayabilmek için dünyanın en pahalı, en rüküş elbiselerini giyip altın düğmeler taktırmış ve soylu görünmek için harcadığı her çabayla soyluların alay konusu olmuştu.Yukarıdaki parçada, sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Köylü çocuğu olmaktan utandığı.

B)    Olduğundan farklı görünmeye çalıştığı.

C)     Soylu ve zengin görünmeye çalışırken gülünç duruma düştüğü.

D)    Zenginlik ve soyluluk özelliklerinin kişiliğine işlediği.

E)    Sonradan görme denilebilecek bir insan olduğu

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI