Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi - 1

1.   Günlükler, içinde bulunduğunuz günün koşullarıyla şekillenmiş, günlük ihtiyaçları, izlenimleri, kaygıları, eğilimleri yansıtan yazılardır. Rastlantılar belirler bu yazıların yönünü. O gün düşündüklerinizi saptırmadan yazarsınız günlüklerde. Hele onları bir gün kitap haline getirme düşünceniz yoksa kimseyle paylaşamayacağınız sırlarınızı onlarda dile getirirsiniz. Yazarla ilgili bilgi toplayan kişilerin günlüklere yönelmesi de bundandır. Bu parçada günlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A)    Anlatıma özen gösterilmeden yazıldığına,

B)    Yazarlara yönelik araştırmalara kaynaklık ettiğine,

C)     Yazıldığı günün durumunu yansıttığına,

D)    Başkalarına anlatılmayan bilgiler içerdiğine,

E)    Yazarın içinden geçenleri olduğu gibi aktardığına,

2.   Cevat Şakir, yirmi beş yıl ayrılamayacağı Bodrum'da kişiliğinin o sağlam kumaşını dokumaya başlar. Sahte, değersiz davranışlardan tiksinir, kendi küçük yararları için başkalarının önünde eğilmez, işlerini yapmak için kimseye bel bağlamaz. Yurdunun, tarihine, coğrafyasına, insanına hayrandır. Özünü kendi insanından almış. Dayanıklılığı, yürüyüşü, çalışmasıyla bir Anadolu köylüsüdür; korkuyla tanışmamışlığı, ve baş eğmezliğiyle bir Dadaloğlu, bir Köroğlu'dur. Bu parçada sözü edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

A)    Çıkarları uğruna başkalarına boyun eğmediğine,

B)    Çalışmalarını kimseden destek almadan yürüttüğüne,

C)     Ait olduğu toplumun insanını sevdiğine,

D)    Anadolu insanının özelliklerini kişiliğinde topladığına,

E)    Kendini tarihin büyük kişilerinden biri gibi gördüğüne,

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI