Düşsel (Fantastik) Anlatım

Olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip, hayal ürünü konular işlenir. Olayın geçti­ği zaman ve mekân kimi zaman belirli, kimi zaman da belirsizdir. Kişiler çoğu za­man gerçeklikten uzak kişilerdir. Bu tür anlatımda hayal, varsayım, abartma, kişileş­tirme gibi özellikler; masalsı öğeler kullanılır.

Düşsel (Fantastik) Anlatım Örneği

Bir gün başımdan kavak yelleri esti... Nasip kısmet deyip düştüm yola. Az gittim, uz gittim; inişlerde ter dökerek yokuşlarda tırnak sökerek dere tepe düz gittim, üç köy çıktı uğruma. İkisi viran miran; birinin de aslı var astarı yok. Aslı astarı yok köyde üç kuyu kazdım, üç kuruş kazandım, ikisi silik milik, birinin de yazısı var, turası yok. Turasızı aldım, çarşıya daldım. Birde baktım, tüfekçinin birinde üç tü­fek. İkisi kırık mırık, birinin de kundağı var, çakmağı yok. Ne ona baktım, ne bu­na baktım, çakmaksızı dala taktım. Yürüdüm babam yürüdüm, gölgemi peşimde sürüdüm. Bir de baktım, bitmemiş bir ağacın dibinde üç tavşan, ikisi daha doğ­mamış, birinin de adı var sanı yok. Adı var sanı yok tavşanı avladım, tüfeğimi pekmezle yağladım, yeniden düştüm yola, haydi avcılar başı uğurlar ola...

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI