Paragrafta Konu ve Ana Fikir Testi - 10

1.   Roman üzerine çok şeyler yazıldı, daha da yazılacak. Bir asırdan beri, geçen yıllar, türlü anlayışların çatış­masını görüp durdu. Kimi yazarlar, romandan, toplum hayatında bir işe yaramasını, aksaklıkların ortadan kalkmasına yardım etmesini istediler. Kimileri de romanın bir ahlak ve toplumbilim kitabı değil, bir sanat eseri olduğunu ileri sürdüler. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakiler­den hangisidir?

A)    Romandan, toplum hayatını düzenleme konusun­da yardım beklenmemelidir.

B)    Roman yalnız estetik amaçla oluşturulmaz, onun toplumsal yönü de vardır.

C)     Romanla ilgili farklı görüşler bu türün gelişmesine engel olmuştur.

D)    Bugüne kadar roman hakkında farklı görüşler dile getirilmiştir.

E)    Romanın eski bir tür olması, çok tartışılmasına neden olmuştur.

2.   Yazarın bir görevi de kişioğlunu, çevresini saran yalan­lardan kurtarmaktır. Her çeşit gerçek, sanat yapıtında yerini almalıdır. Sanatta "gizli gerçek" yoktur. Sanat yapıtıöyle bir bütündür ki orada her duygu, her görüş kendine yer bulabilir. Sanat yapıtından korkmak, insandan korkmak sayılmalıdır. Parçaya göre, sanatçının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İnsanları doğruya, gerçeğe yönlendirmek

B)    Sanat anlayışında tutarlı ve gerçekçi olmak

C)     Sanat eserinde, her türlü gerçeği ortaya koymak

D)    Eserlerinde toplumsallığıön plana çıkarmak

E)    Topluma yol göstermek, ışık tutmak

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI