Paragrafta Konu ve Ana Fikir Testi - 5

1.   Yaşam serüveni içinde köye yeterince girememiş, köyün soluğunu içine gerektiği gibi çekmemişti. Ama gördüklerini her ayrıntısıyla aktarabilen, titiz araştırmalar yapabilen bir yazardı. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında geçmiş, tanık olmadığı bir olayı bu araştırmacı yanıyla işlemiş, gözlemci yanıyla da yörenin dilini, kişilerin davranış biçimlerini yakalamıştı. Kim bilir belki de köyden gelmemesi iyi olmuştu. Köyün içinden gelseydi, kaynağından fışkıran birtakım renklere kıyamayıp onları öne çıkarır, yapıtını zedelerdi. Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)    Ait olmadığı bir çağ ve yöreyi başarıyla anlattığı,

B)    Köy insanının yaşam biçimini beğendiği,

C)     Öykülerinin konusunu anılarından aldığı,

D)    On dokuzuncu yüzyılın insanına özendiği,

E)    Tanıklık ettiği olayları öyküleştirdiği,

2.   Elli yaşını aştınız, sahip olduğunuz şeyleri kaybetmekten korkmaya başladınız, diyorsunuz. Kaybetme korkusu içinde olduğum konusunda haklısınız. Fakat bu yeni bir durum değil. Ben yüreğimde çocukluk, cebimde bilyeler taşıdığım günlerde de sahip olduklarımı kaybetmekten korkardım, ilk yazdığım şiirleri okursanız onlarda bu duyguyu bugünkülerde olduğu kadar göreceksiniz. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Şiirinin, yaşamının her yönünden izler taşıdığı,

B)    Kaybetme korkusunun yaşından kaynaklanan bir duygu olmadığı,

C)     Çocukluğun güzelliklerini yeniden yaşamak istediği

D)    Şiirini geliştirme çabasında olmadığı,

E)    Duygularını şiire yansıtmaktan çekinmediği,

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI