Paragrafta Konu ve Ana Fikir Testi - 4

1.   Zaman şairler için büyük bir eleştirmen. Geçmişte olduğu gibi bugün de şiir yazanların sayısı fazla. Hatta okurdan çok yazar var. Türk şiirinde değişik dönemlerde farklı şairler ortaya çıkmış. Ancak her dönemden günümüze ancak sınırlı sayıda şair kalabilmiş. Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Zaman gerçek şairleri günümüze taşıyan bir eleştirmen konumundadır.

B)    Geçmişte ve günümüzde şairlerin sayısı okurdan fazladır.

C)     Türk edebiyatının her döneminde büyük şairler yetişmiştir.

D)    Bazı şairler tarihin derinliklerinde kalır, geleceğe uzanamazlar.

E)    Geçmişteki şairler günümüz şairlerinden daha kaliteli şiirler yazmışlardır.

2.   Türkiye, dünya resim arenasına girebilmek için önce gerçek Türk resmini yapmak zorundadır. Yoksa bizi kimse umursamaz. Avrupalı kendisinin taklit edildiğini gördüğünde bıyık altından gülüyor. Bu yüzden Türkiye’deki sanat fuarından yurt dışındaki saygın dergilerde söz edilmiyor. Oysa dünyanın birçok ülkesindeki sanat faaliyetleri uluslar arası sanat medyasında yer bulabiliyor. Bu parçaya göre Türkiye’nin dünya resim arenasına girmesi neye bağlıdır?

A)    Sanat medyasında yer bulabilecek faaliyetler gerçekleştirmesine

B)    Avrupa’yı ve Türkiye’yi birlikte yansıtan resim sergileri açmasına.

C)     Sanat fuarlarını açtığında saygın dergilere haber vermesine.

D)    Kendini yansıtan, özgünlüğü yakalamış resimler yapılmasına.

E)    Dünyanın diğer ülkelerindeki resim sergilerini takip etmesine.

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI