1.   Divan şairlerimizden Kadı Burhanettin tarafından, 14. yüzyılda yaratılmıştır. Halk edebiyatı türlerinden "manf'den uyarlandığı kabul edilir.

Divan şiirimizde 16. yy'a kadar kullanılıp sonra terk edilen bu nazım şekli aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Kıta                    B) Rubai              C) Şarkı

D) Tuyuğ                 E) Müstezat

2.   Aşağıdakilerden hangisi "gazel”in özelliklerinden değildir?

A)    Genelde aşk, şarap, güzellik konularını işler.

B)    En az beş, en çok on beş beyitten oluşur.

C)     En güzel beyitine, "beyt-ül gazel" denir.

D)    Konu birliğine uygun bir başlığı bulunur.

E)    Son beyitine "makta" denir.

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI