1.   Aşağıda "koşma" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Halk edebiyatında en çok kullanılan türdür.

B)    11'li hece ölçüsüyle yazılır.

C)     Aşk, güzellik ve doğa konularını işlenir.

D)    Çoğunlukla tam veya zengin uyak kullanılır.

E)    Son dörtlükte şairin adı geçer.

2.   Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiyatı, Âşık edebiyatı ve Tekke edebiyatı nazım şekilleri sırasıyla verilmiştir?

A)    Gazel, deme, ilahi

B)    Şarkı, mani, nefes

C)     Semai, koşma, nutuk

D)    ilahi, semai, devriye

E)    Kıt'a, varsağı, ilahi

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI