1.   (I) Dram terimi, 18. yüzyıldan bu yana drama türünün tragedya ve komedya dışında üçüncü bir dalı anlamında kullanılmıştır. (II) Bu türün ilkelerini ortaya koyan Shakespeare'e göre, dram yaratılışta ve hayatta olduğu gibi iki tipin, yüce ile gülüncün birleşmesinden doğar. (III) Dram türündeki oyunlarda zaman ve yer birliği kurallarına uyma zorunluluğu yoktur. (IV) Olaylar tarihin herhangi bir devrinden ya da günlük hayattan alınabilir. (V) Oyunlardaki perde sayısı yazarın isteğine bağlıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

A) I.           B) II.    C) III.  D) IV.   E) V.

2.   Tragedya türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

A)    Eski Yunan edebiyatında ortaya çıkan bir tiyatro türüdür.

B)    Beş bölümden oluşur, içinde koro vardır.

C)     Klasik bir dil ve üslup anlayışı ile manzum olarak yazılır.

D)    Perde aralarında, koro şarkılar söyler.

E)    Kahramanlar tanrılar,  tanrıçalar ve olağanüstü kişilerdir.

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI