1.   Bu nazım şeklinde Tanrı'nın gücü, evrenin sonsuzluğu ve hayatın karşıtlıkları gibi konular işlenir. Vasıta beyti her bendin sonunda tekrar edilir. Bu da şiire tek düzelik katmaktadır.

Yukarıda sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Şarkı        

B)    İlahi

C)     Terci-i bent

D)    Terkib-i bent

E)    Murabba

2.   Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi hece ölçüsüyle yazılmaz?

A)    Koşma     

B)    Varsağı    

C)     Kıt'a

D)    Semai       

E)    Destan

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI