1.   Sessiz harfle biten bir kelimenin sonundaki sessiz harfi sesli harfle başlayan kelimenin başındaki sesli harfle birleştirerek okumaya ne ad verilir?

A)    Zihaf                

B)    Ulama    

C)     İmale  

D)    Aliterasyon        

E)    Asonans

2.   Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana

     Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana

Bir gazelden alınan bu beyitten yola çıkılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A)    Kim tarafından yazıldığına

B)    Hangi uyağın kullanıldığına

C)     Aruzun hangi kalıbının kullanıldığına

D)    Gazelin hangi beyti olduğuna

E)    Söz sanatlarına yer verilip verilmediğine

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI