1.   Aşağıdakilerden hangisi klasik tragedyanın bir özelliği değildir?

A)    Erdeme ve ahlaka büyük değer verilir.

B)    Eser baştan sona kadar ciddi bir havada geçer.

C)     Kişiler, doğaüstü varlıklar ve yüksek tabakadan kimselerdir.

D)    Eserin “üç birlik kuralı”na uygun olması gerekir.

E)    Kaba sayılabilecek sözlere ve şakalara yer verilir.

2.   Aşağıdakilerden hangisi işlediği konulara göre şiir türlerinden biri değildir?

A)    Epik      

B)    Egzotik             

C)     Satirik  

D)    Lirik     

E)    Pastoral

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI