1.   Aşağıdakilerden hangisi "klasik komedya"nın özelliklerindendir?

A)    Konular tarihten ya da mitolojiden alınır.

B)    Üç birlik kuralına dikkat edilmez,

C)     Sıradan, bayağı sözcüklere yer verilmez.

D)    Kahramanlar genellikle halktan kişilerdir.

E)    Öldürme, vurma, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılmaz.

2.   "Yergi" konularını işleyen nazım türleri aşağıdakilerden hangileridir?

A)    Taşlama – hicviye

B)    Hicviye – koşuk

C)     Taşlama – Sagu    

D)    Sagu – ağıt

E)    Hicviye – koçaklama

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI