Bu sayfayı yazdır

Şathiye

  • Tasavvuf şairlerinin yoğun ve kapalı anlamlı, hatta ilk bakışta an­lamsız ve saçma görünen ifadelerle kaleme aldıkları şiirlerdir.
  • Erbabı tarafından açıklandıklarında derin anlamlar taşıdıkları görülür.
  • Aruzla ve heceyle yazılmış ör­nekleri vardır.

Örnek:

Ben dervişim diyene

Bir ün edesim gelir

Seğirdüben sesine

Varıp yetesim gelir

* * *

Sırat kıldan incedir

Kılıçtan keskincedir

Varıp anın üstüne

Evler yapasım gelir

* * *

Altında gayya vardır

İçi nâr ile pürdür

Varuban ol gölgede

Biraz yatasım gelir

* * *

Od'a gölge dediğ(i)me

Ta'n eylemen hocalar

Hatırız hoş olsun

Biraz yanasım gelir

* * *

Ben günahımca yananı

Rahmet suyuyla yunam

İki kanat takmam

Biraz ucasını gelir

* * *

Derviş Yunus bu sözü

Eğri büğrü söyleme

Seni sigaya çeker

Bir Molla Kasım gelir

Yunus Emre

Benzer Öğeler (etikete göre)