Yazılışları, okunuşları aynı söz ve sözcüklerle yapılan uyak­tır. Halk şiirinde eski dönemlerden bu yana kullanılır. Cinası sesteş sözcükler de sağlamış olabilir.

Örnekler:

Ay ne güzel

Yüz güzel, ayine güzel

Güzel yâri görenler

Dediler! Ay ne güzel

Oturmuş zülfün tarar

Dizinde ayine güzel

(Ayine güzel sözcükleri cinaslı uyaktır. "Ayn" Arapçada yüzdür ve ikinci dizedeki "ayine" bu anlamda kullanılmıştır. Dördüncü dizede üç ayrı sözcük, bu sözcüklerde

ses benzerliği oluşturur, son dizedeki ise "ayna" yani görüntüyü yansıtan nesnedir.)

* * * 

Hey oynayan yavrular

Ağaçta kuş yavrular

Ellerin derdi biter

Benim derdim yavrular

(I. dizedeki "yavrular" sözcüğü "çocuklar", II. dizedeki "yavru vermek, üremek",III. dizedeki "artmak, çoğalmak" anlamında kullanılmış ve cinaslı uyak yapılmıştır.)

* * * 

Kısmetindir gezdiren yer yer seni

Arşa çıksan akıbet yer yer seni

* * * 

Taze elinden gülü vermez misin

Gül gibi yahut gülüvermez misin

* * * 

Ak sadeler

Giyinir ak sadeler

Gözlerimin yaşları

Mermere aksa deler

* * * 

Alsana

Giyin yârim pembeler

Yakışmıyor al sana

Canım mezatta gezer

Artırıp da alsana

* * * 

Güle naz

Bülbül eyler güle naz

Girdim bir dost bağına

Ağlayan çok gülen az

* * * 

Sinemi

Bürümüş ter sinemi

Felek çarkın kırılsın

Her işin tersine mi

* * * 

Yaz arar

Bak şu garip bülbüle

Zemheride yaz arar

Cihanda bir yar sevdim

Ya faydadır ya zarar

* * * 

Yanalı

Haylıca vakit oldu

Ben bu derde yanalı

Binme namert atına

Ya mıh düşer ya nalı

* * * 

Yara benden

Dert benden yara benden

Tabibim bakmadıkça

Gitmiyor yara benden

Görsün ne hâle düştüm

Söyleyin yâra benden

* * * 

Yazından

Kâtip kölen olayım

Öğret bana yazından

Âşıka ölüm olmaz

Ya kürektir ya zindan

Bu kategoriden diğerleri:

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI