Anlatmaya ve Göstermeye Dayalı Edebi Metinlerin Ortak Özellikleri

  • Kişi, mekân, zaman ve olay ögeleriyle kurulurlar.
  • Gerçek bir olaya dayalı olabilecekleri gibi tümüyle tasarlanarak da yazılabilirler.
  • Gerçek bir olaya dayansalar bile gerçeğin bire bir kopyası değildirler.
  • Her sanatçı aynı olay ve temaya, yaratıcılık göstererek kendi üslubu ve bakış açısıyla farklı bir boyut ve biçim kazandırır. Bu yüzden sanatsal (kurmaca) her yapıt tektir, benzersizdir.
  • Sanatsal (kurmaca) yapıtlarda üslup kaygısı ağır basar. Dil, duygusal ve çağrı­şımsaldır.
  • Her sanatsal metin bir iletişim aracıdır.
  • Estetik bir zevk vermek, okuru kurgulanmış bir yaşamın içine çekerek kendi sı­nırlı yaşamının dışına çıkarmak, eğlendirmek gibi amaçlarla kaleme alınırlar.
  • Genellikle serim, düğüm, çözüm aşamalarına dayalı klasik bir planla yazılırlar.
  • Temel malzeme dildir.
YUKARI