Paragrafta Yapı Testi - 4

1.   Bir yazıya başlamadan önce beynimde bir fikir parıl­dar; üzerinde durmayı, yazılarımdan birine konu etmeyi düşünürüm. Eğer fikir, sağanak gibi beni sürükleyebiliyorsa hemen oturur yazarım; ama çoğu zaman nedense işe başlayamam, ihmal eder, sanki unutmaya çalışırım, hatta iyice unuttuğum bile olur. Ama bu parıltı kendini yazdıracak cinstense elinden kurtulmama imkan yoktur, ikide bir karşıma çıkar.--- Bu parça en uygun biçimde aşağıdakilerden han­gisi ile sürdürülebilir?

A)    Yaşamda karşımıza çıkan her insanı ya da varlığı ayrıntılı incelemeyiz.

B)    Bazı duygular onlardan kurtulmaya çalıştığımız ölçüde benliğimizi kuşatır.

C)     Kimi zaman, fırsat bulup yazamadığı bir konu yazarı daha çok yorar.

D)    Karşılaştığım bir olay, duyduğum bir söz, hemen içimde onu uyandırır.

E)    Bu durum, sanırım bütün yazarlar için geçerlidir.

2.   --- Böyle bir yanlışlığa zaman zaman kendim de düşmüş olmalıyım ki, bugüne kadar o adamlara: "Hangi işler ciddidir, hangisi değildir?" diye sor­madım. Ne cevap verirlerdi kesin bilmiyorum, ama az çok kestirebiliyorum. Örneğin bazılarına göre bilim ciddidir, sanat değildir; düzyazı ciddidir, şiir değildir; tragedya ciddidir, komedya değildir. Olgun adamlar ancak ciddi işlerle uğraşırlar. Ciddi olmayan işlerle uğraşanları ciddiye almamak gerekir. Bu parçanın aşağıdakilerden hangisi ile başlatıl­ması uygun olur?

A)    Ben, işin ciddisi ya da gayrı ciddisi olabileceğine inanmıyorum.

B)    Bazı işlerin her nedense zevksiz, sıkıcı olduğu söylenir çoğu zaman.

C)     Bazıları yaşamını sürdürebilmek için çalışmanın yersiz olduğundan söz ederler.

D)    Birtakım insanlar dünya işlerini, ciddi olan ve ciddi olmayan işler olarak ikiye ayırıyorlar.

E)    Her insanın yaşamında önemli ya da önemsiz yan­lışlar olabilir.

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI