Paragrafta Yapı Testi - 1

1.   İngilizler, Jön Türkler'e "Bir süre Osmanlı Devleti'nin idaresini bize bırakın." deselerdi, Jön Türkler bunu hemen kabul ederlerdi. O derece ulusal duygulardan yoksundular. Sizinle açık konuşuyorum, çünkü bu bir tarih meselesidir. Edebiyat açısından ben uzun süre bocaladım. Çünkü o zamanki edebiyat, Fransız edebiyatının bir kopyasıydı. Daha doğrusu bir kuklasıydı. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlamlı bir bütün oluşturur?

A)    Böyle bir edebiyattan anlayan kimse yoktu.

B)    Hâlbuki ben mutlaka toprak kokan, milliyetçi bir edebiyat taraftarıydım.

C)     Milliyetçi edebiyat denilince kaba saba yazılar yazmak akla geliyordu.

D)    En yakın arkadaşlarım bile benim çektiğim azabı anlamıyordu.

E)    Bunun için de milliyetçi yazılarımı hep yadırgadılar.

2.   İnsan kendi yaşamı, kendi kişiliği, kendi özverisi ile bir örnek oluşturamazsa, bir işin başı olmaya kalkmamalıdır. Hele çevrecilik gibi bir akımın savunuculuğunu yapacaksa bunu kentlerden değil, kırlardan yapmalı. O işin yalnız felsefesi ile yetinmeyip pratiğine de yönelmeli. Kişisel deneyimlerinin ışığında konuşabilmeli. Büyük kentin çılgınca ve tutarsız yaşamından bezmek kolaydır. Doğada kendine kurtuluş olanakları bulmak da çekici gelebilir. Bu paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle sürdürülebilir?

A)    Ama çevreci olmak için bu, sadece bir başlangıçtır.

B)    Büyük kente ve oradaki ilişkilerimize bir son vermek gerekir.

C)     Böyle bir karar vermek en kötü sonuçlardan biridir.

D)    Ama böyle bir kararı alabilecek, kararın arkasında durabilecek yürek ister.

E)    Aksi halde her romantik özlem gibi çabucak sönüverir.

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI