Bazı cümlede anlam sorularında cümlelerin çeşitli yerlerinde (başta-ortada-sonda) bırakılan boşluğun tamamlanması istenmektedir. Boşluğa yerleştirilecek parça; bir sözcük, bir sözcük öbeği ya da bir cümlecik olabilir.

Bu soru tipi basit, fakat çok yönlüdür. Cümlede anlamla birlikte sözcükte anlam, de­yim, sözcük türleri gibi konularda belli bir birikime ulaşmayı, dikkatli ve yöntemine uygun hareket etmeyi gerektirir.

Tamamlayıcı söz; konu, anlam ve cümle kuruluşu yönünden amaca uygun olmalı­dır.

Örnekler:

  • Demlenen çaya soda katılması, demin koyu çıkmasını sağlar;----çayın ko­kusunu ve tadını bozar. (buna karşılık)
  • Ortalıkta----şöyle dursun----hatta----bil yoktu. (kapısınıçalacak bir ev / sığınılacak bir kulübe / bir kovuk) ("şöyle dursun" ve "hatta" bağlaçlarıönem­liden önemsize doğru bir sıralama gerektiğini göstermektedir.)
  • İnsan ne kadar az bilirse----(o kadar çok bildiğini sanır.)
ÖRN

Ailede tüm yükümlülükleri üzerine alan, çocuklarını her türlü sorumluluktan uzak tu­tan anne babalar --- bireyler yetiştirirler.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)    her bakımdan kendilerine benzeyen

B)    işini seven görevlerinin bilincinde olan

C)     bulundukları her ortama kolayca uyum sağlayan

D)    karşılaştıkları güçlükleri yenmek için her türlü yola başvuran

E)    yaşamını biçimlendiremeyen, başkaları tarafından yönetilmeyi bekleyen

ÇÖZÜM

Soru kökünde anlatılan anne babaların yetiştirdiği çocuklara bakarsanız, onların sorumluluk sahibi olmayan bireyler olduğunu görürsünüz; bu tür bireylerin de ken­di yaşamlarını biçimlendiremeyen, başkaları tarafından yönetilmeyi bekleyen kişiler olduğunu düşünmek zor değildir. (CEVAP: E)

ÖRN

Birçok sanatçının sanat dünyasından silinip gitmesinin nedeni---. Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürüle­mez?

A)    gelişme ve değişmelere uyum  sağlamamasıdır.

B)     her geçen gün yeni sanatçıların ortaya çıkmasıdır.

C)     kendisini sanatına bütünüyle vermemiş olmasıdır.

D)    yeni ve özgün yapıtlar ortaya koyamamasıdır.

E)     çağın gereklerine ayak uyduramamasıdır.

ÇÖZÜM

"Birçok sanatçının sanat dünyasından silinip gitmesinin nedeni nedir?" diye sorar­sak A, C, D ve E'yi yanıt verebiliriz. Oysa B bu soruyla doğrudan ilgili değildir. Her gün yeni sanatçıların ortaya çıkması, bir sanatçının sanat dünyasından silinip gitmesinin nedeni olamaz. (CEVAP: B)

ÖRN

---yeniden yaşamak zorunda kalırlar. Bu cümle anlamca aşağıdakilerin hangisiyle başlatılmalıdır?

A)    Geçmişin tutsağı olanlar geleceği

B)     Geçmişi her yönüyle iyi yaşayanlar

C)     Yaşadığı günü geçmişle bir tutanlar

D)    Geçmişi yok sayanlar

E)     Geleceği geçmişten bağımsız düşünmeyenler

ÇÖZÜM

Bir cümlenin tamamlanmasında anlatım ve anlam uyumu aranır. Verilen cümlede "yeniden yaşama zorunluluğu" koşulu ortaya konmuştur. Bu durumun gerçekleş­mesi mantık kurallarına göre bir şeyin olmaması, gerçekleşmemesidir. Anlam yö­nünden D seçeneğindeki itade, anlatım uyumu yönünden de soru kökündeki cüm­leyi tamamlar. (CEVAP: D)

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI