Sözcük Öbeklerinde Anlam Testi - 5

1.   Şiiri düşündürücü yapan şey, sözcükler arasındaki he­men görülmeyen hesaplıörgü ve dikkatli bir trafiktir. Sü­rücüleri çok hızlışiirlerde sakatlıklar ortaya çıkar. Bunlar çalçene şiirlerdir. Bu parçada geçen "çalçene şiirler" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Hiçbir üslup özelliği olmayan şiirler

B)    Laf kalabalığına getirilip çabucak yazılan şiirler

C)     Konu yönünden özgün bir yapı göstermeyen şiirler

D)    Ölçü ve uyak bulunmayan şiirler

E)    Dili oldukça ağır, anlaşılmaz şiirler

2.   Olgunluk döneminde yazdığışiirleri bir imge fırtınasıdır. Bu cümlede geçen "imge fırtınası" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?

A)    Yoğun duygu ve çağrışımlar yaratmak

B)    Sanatlı ve anlaşılmaz bir dil kullanmak

C)     Biçimsel yönden yenilikler yapmak

D)    Özgün bir anlatım benimsemek

E)    Az sözle çok şey ifade etmek

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir
YUKARI