Sözcük Öbeklerinde Anlam Testi - 4

1.   Yazmaya yeni başlayan kişi, karşısında o dille yaratılmış koskoca bir edebiyat bulacaktır. Hem hepsinden etkilene­cek hem de sonunda kendisi olmayı başaracaktır. Altıçizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)    Eleştirmen, edebi eseri doğru değerlendirirken nes­nel yöntemler kullanır.

B)    Sanat eserinde gerçekler tüm çıplaklığıyla verilmese bile bazı doğrular gösterilmelidir.

C)     Denemede ortaya atılan bir görüşün kanıtlama zo­runluluğu yoktur.

D)    Zamanla kendi tarzını oluşturursa özgün olma yolun­da ilerliyor demektir.

E)    Şiirde yeni temalar bulmak için gözlemlere başvurur, doğayla iç içe yaşardı.

2.   Onun şiirleri, kimi okura çok açık gelirken kimi okuru anlamsal dünyasına yaklaştırmaz bile. Bu; okurun kültür, bilgi ve birikim düzeyiyle ilgilidir. Bu parçada geçen "okuru anlamsal dünyasına yaklaştır­mamak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?

A)    Okurun sanat anlayışına ve zevkine hitap etmemesi

B)    Farklı coğrafyaların insanlarından bahsetmesi

C)     Konu olarak okurun ilgisini çekememesi

D)    Şiirin, okuyan herkes tarafından kolay anlaşılama­ması

E)    Belirli bir kesimin hayatını anlatması

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir
YUKARI