Sözcük Öbeklerinde Anlam Testi - 3

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, cümleye "kesinlik" anlamı katmaktadır?

A)    Kalenin restorasyonu er geç tarafımızdan bitirilecek­tir.

B)    Gelir gelmez sizi aradım; kimseyi bulamadım.

C)     Büyük küçük herkes filmin başlamasını sabırsızlıkla bekliyordu.

D)    Bu zor mu zor işi çözeceğine inanıyorum.

E)    Gönüllüler sokak sokak dolaşmış, yardım toplamış.

2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "belli etmemeye çalı­şarak dinlemek" anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A)    Servet Bey, tiyatro hikâyelerini dinlerken kulaklarını dikmişti.

B)    O günkü konuşmalarına kulak misafiri olmuştum.

C)     Öğretmenin söylediklerine kulak vermiyordu pek.

D)    Düşmanlarımızın sözlerine padişah da kulaklarını tı­kamıştır.

E)    Yan masada konuşulanlara kulak kabartıyor.

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz…

Ek Dosyaları İndir
YUKARI