9. Sınıf Türk Edebiyatı Çalışma Soruları - 2 Özel

Aşağıdaki cümlerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

  • Dille, sesle gerçekleştirilen sanat etkinliğine --------- sanatlar denir. Ses ve görüntüyü kullanarak yapılan sanatlara ---------- sanatlar denir. Buna karma sanatlar denildiği de görülmektedir. Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara ------------ sanatlar denir.
  • Edebiyat -----, -----, ----- gibi bilim dallarından yararlanır.
  • Edebî metnin konusu , en geniş anlamıyla doğa ile ilişki halindeki duyan, düşünen, tasarlayan ve yaşayan  ----’dır.
  • Resmin malzemesi fırça, boya, tuval; edebiyatın malzemesi ise ------- dir.
  • Metinler, ------ ve  ------  diye ikiye ayrılır.
  • Farklı duygu, düşünce ve hayallerin, yeni olay ve durumların zihinde oluşturduğu görüntü ve tasarımların mecazlar ve söz sanatlarıyla ifade edilmesine ------ denir.
  • Gündelik hayattaki konuşma dili farklıdır; bilimde -----, felsefe de -----, sanatta ----- kullanılır.

Çalışma soru ve cevaplarını aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.

YUKARI