İslami İlk Ürünler Testi - 2

1.       Bu eser, Türk uygarlığının bir belgesidir. O günkü dönemi, tarihi, dili, edebiyatı, folkloru ile tanıtmaktadır. Ancak eserden yararlanabilmek için Arapçayı bilmek gerekmektedir.

     Yukarıda içeriği hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kutadgu Bilig     

B)    Atabetü'l Hakayık

C)     Divan-u Lügati't Türk     

D)    Divan-ı Hikmet

E)    Sekiz Yükmek

2.       Mesnevi şeklinde yazılmıştır. Alegorik (sembolik) bir eserdir. İçerisinde 173 dörtlük de bulunmaktadır.

     Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Divan-u Lügati't Türk     

B)    Atabetü'l Hakayık

C)     Kutadgu Bilig     

D)    Altun Yaruk

E)    Dede Korkut Hikâyeleri

AÇIKLAMA

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. Soruların yanıtları kırmızıdır. Sayfayı açtıktan sonra Ctrl A komutuyla hepsini seçiniz. Daha sonra rengi siyah yapıp farklı kaydediniz. İyi çalışmalar.

Ek Dosyaları İndir

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI