Bu sayfayı yazdır

İslami İlk Ürünler Testi - 1 Özel

1.   Hakaniye Türkçesiyle yazılan İslamiyet’in etkisinde gelişen bir eserdir. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmıştır, "bilgece söz" anlamına gelir. Din felsefesini (tasavvufu) yalın Türkçesiyle dile getirmiştir.

     Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Divan-ı Hikmet

B)    Kutadgu Bilig

C)     Atabet-ül Hakayık

D)    Risalet-ün Nushiyye

E)    Bengü Bade

2.   Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Şiirle nesir iç içedir.

B)    İslamiyet'in derin izleri vardır.

C)     Destanımsı anlatımlar vardır.

D)    İslam öncesi Türk yaşayışına ait bilgiler de vardır.

E)    Hikâyelerde Türklerin Çinlilerle yaptıkları savaşlar anlatılmaktadır.

AÇIKLAMA

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. Soruların yanıtları kırmızıdır. Sayfayı açtıktan sonra Ctrl A komutuyla hepsini seçiniz. Daha sonra rengi siyah yapıp farklı kaydediniz. İyi çalışmalar.

Ek Dosyaları İndir

Benzer Öğeler (etikete göre)