Güzel Sanatlar ve Edebiyat Testi - 1 (30 Soru) Özel

1.   Aşağıdakilerden hangisi edebi metnin özelliklerinden biri değildir?

A)    Dilin heyecan bildirme işlevinde kullanılması

B)    Kelimelerin farklı anlamlara gelecek şeklide kullanılması

C)     Farklı okuyucular tarafından farklı anlamlara gelecek ifadelerin kullanılması

D)    Gerçeklerden uzaklaşılmaması

E)    Okuyucuda estetik duyarlılığın geliştirilmeye çalışılması

2.   Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar için söylenemez?

A)    Güzel sanatların yüzyıllardır var olduğu

B)    Güzel sanatların çeşitli malzemeler kullandığı

C)     Güzel sanatların yalnızca göze hitap ettiği

D)    Güzel sanatların çeşitli bilimlerden yararlandığı

E)    Güzel sanatların dallarından birinin de edebiyat olduğu

AÇIKLAMA

Testi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. Soruların yanıtları kırmızıdır. Sayfayı açtıktan sonra Ctrl A komutuyla hepsini seçiniz. Daha sonra rengi siyah yapıp farklı kaydediniz. İyi çalışmalar.

Ek Dosyaları İndir
YUKARI